Дикей Л
Изграждане на отоплителни инсталации в град Русе