Дикей Л
Изграждане на отоплителни инсталации в град Русе

Отчитане на топлоенергия

Фирма Дикей Л извършва дистанционно отчитане на топлоенергия в град Русе. Системите за дистанционното отчитане на топлоенергия, служат за автоматизиране на визуализирането, отчитането, анализа и обработката на информацията за потреблението.

 

При изграждане на този вид системи, клиентите получават точна информация за разходите и се избягват грешки при отчитането.

 

Дикей Л град Русе е на разположение за консултация на място в офиса на фирмата или в сградата на клиента.